Alzheimer

Dades Alzheimer
Font: Gencat

Què en saps d’aquesta malaltia que afecta a més del 10% de la població major de 65 anys?

Tots tenim algun conegut, familiar o hem sentit a parlar d’algú que pateix Alzheimer. Però què en sabem d’aquesta malaltia tan comuna entre la gent gran?

L’Alzheimer és una malaltia progressiva i degenerativa de les cèl·lules cerebrals que provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. Es produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes i interfereix en la capacitat de la persona per realitzar activitats de la vida diària.

Entre els símptomes més comuns hi ha els oblits, l’alteració de la memòria immediata, la pèrdua de la concentració i els problemes motrius i de llenguatge.

Tot i que actualment es desconeix l’origen de la malaltia, aquesta es relaciona amb factors genètics, agents tòxics o ambientals, malalties mentals, respostes inflamatòries o traumatismes cranials amb pèrdua de coneixement.

Senyor Alzheimer

L’Alzheimer pot afectar a totes les persones per igual, tot i que hi ha més dones que homes que el pateixen.

Té diverses fases en què progressivament van apareixent més dèficits. Primerament apareixen petits oblits amb falta de percepció d’aquestes petites pèrdues de memòria i en alguns casos, lleus estats de depressió.

Posteriorment s’hi van sumant altres dèficits de memòria, dificultats per expressar-se i comprendre el llenguatge verbal, desorientació en espai i temps, i poden aparèixer també al·lucinacions auditives i fugues.

Finalment, la fase més severa apareix quan la persona afectada per Alzheimer es torna totalment dependent per a totes les activitats de la vida diària, amb incontinència urinària i fecal, i pot arribar a no reconèixer els seus familiars més propers. A poc a poc va perdent la capacitat per parlar i entendre les coses, també per caminar i fins i tot, per menjar sense ajuda.

Senyora Alzheimer

És cert que existeixen tractaments farmacològics per tractar els símptomes que apareixen amb l’Alzheimer, però no es pot curar la malaltia. Es recomana l’ús d’aquests fàrmacs en poques quantitats i anar incrementant les dosis quan calen. D’altra banda, s’hi han de sumar els tractaments no farmacològics. Aquests són tècniques per estimular el malalt i afavorir les relacions socials i la connexió amb els familiars. Els tractaments més utilitzats són la reminiscència, els programes d’estimulació i activitat cognitiva, la teràpia ocupacional, les tècniques de comunicació, la psicomotricitat, la psicoteràpia, entre altres.

Durant el dia a dia és important no alterar la rutina, comprovar que es pren la medicació, ser receptiu davant els intents de comunicació, assegurar una correcta il·luminació de l’espai per evitar caigudes, tranquil·litzar la persona malalta quan hi hagi contacte físic, ja que pot interpretar-ho com una amenaça.

Per acabar també hem de tenir en compte el paper del cuidador principal, o cuidadors, que és sobre qui recau la responsabilitat de cuidar el malalt i atendre totes les seves necessitats. És important tenir-ne cura, ja que per la sobrecàrrega que pateix, a vegades es poden generar problemes de salut sobre el cuidador com depressió, insomni, frustració, ansietat, sentiment de culpa…

Cal recordar que hi ha recursos socials per afavorir el descans familiar i que cal demanar ajuda sempre que calgui a professionals de la salut per evitar les sobrecàrregues.

Deixa una resposta

La teva adreça de correu no será publicada.